Društvo za fragilni X – BALKAN

O nama

Ko smo mi?

Društvo za fragilni X — BALKAN je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti medicinske edukacije, naučno–istraživačkog rada i promocije zdravlja u vezi sa fragilnim X hromozomom.

Ciljevi Društva

  1. medicinska edukacija zdravstvenih profesionalaca,
  2. medicinska edukacija osoba koje su nosioci fragilnog X hromozoma,
  3. medicinska edukacija članova porodica osoba koje su nosioci fragilnog X  hromozoma,
  4. naučno–istraživački rad u naučnoj oblasti koja je povezana sa fragilnim X hromozomom,
  5. promocija zdravlja u oblasti poremećaja koji su povezani sa fragilnim X hromozomom.

Naše aktivnosti

Radi ostvarivanja ciljeva, Udruženje:

  1. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti fragilnog X;
  2. organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti fragilnog X;
  3. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na naučno– zdravstvenu oblast koja je povezana sa fragilnim X hromozomom u skladu sa zakonom;
  4. organizuje medicinsku edukaciju zdravstvenih profesionalaca, osoba koje su nosioci fragilnog X hromozoma i članova njihovih porodica iz oblasti koje su povezane sa fragilnim X hromozomom;
  5. sarađuje sa medicinskim ustanovama (domovi zdravlja, bolnice, klinički centri), univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave fragilnim X hromozomom.

Dokumenti